ورود به سامانه پیام کوتاه
line
line
خرید بسته های پیام کوتاه
ابزار ویژه
نام ماژولجزئیاتانتخابمبلغ
نوبت دهی هوشمند
کاربرد این ماژول بیشتر برای نوبت دهی پزشکان ، آرایشگاه ها و ... خواهد بود.
20000 تومان
ارسال پیامک فلش
کاربرداین ماژول مشابه پیامک معمولی بوده بااین تفاوت که پیامک به صورت خودکار درصندوق دریافتی ذخیره نخواهدشد.
5000 تومان
ارسال کارت ویزیت
با استفاده ازاین ماژول میتوان اطلاعات خودراواردکنید وبه اشخاص موردنظرارسال کنید.
5000 تومان
ارسال از موبایل
توسط این ماژول میتوان ازهرجایی بایک پیامک به گروه های موردنظرپیامک ارسال کنید.
5000 تومان
پیامک مناسبت ها
ازاین طریق میتوان مناسبت یارویدادخاصی رابه اعضای دفترچه تلفن تبریک گفته یاآن رایادآورشوید.مثل:تبریک تولد-یادآوری تاریخ اتمام بیمه
10000 تومان
زیر کاربران (هر 100 نفر)
دراین ماژول میتوان کاربرتعریف کردوبه میزان دلخواه اعتبارودسترسی به آن اختصاص دهید.
30000 تومان
منشی پیامک
میتوان به ازای هرپیامکی که به سامانه ارسال میشودمتنی رابه عنوان پیشفرض به شماره ارسالی،ارسال نمایید.
5000 تومان
انتقال پیامک
با استفاده ازاین ماژول میتوان یک نسخه ازپیامکهای دریافتی خودرا به شماره موردنظرخودارسال نمایید.
5000 تومان
ایمیل پیامک
توسط این ماژول میتوان یک نسخه ازپیامک دریافتی رابه ایمیل خودارسال نمایید.
10000 تومان
تحلیلگر و فیلتر پیامک
این ماژول متن پیامکهایی که به سامانه شماارسال میشودراتحلیل میکند.
5000 تومان
کنترل سامانه از راه دور
دراینجامیتوان باارسال کدمخصوص ازطریق تلفن همراه عملکرد ماژول هارابررسی کرد.مثل:پیامکهای دریافتی-میزان اعتبار-استعلام شماره و...
5000 تومان
مجموع : 0 تومان
امکانات
نام ماژولجزئیاتانتخابمبلغ
اضافه به لیست خودکار
بااستفاده ازاین ماژول میتوانیدتنظیماتی فراهم کرده تادیگران باارسال پیامک بتوانندخودرادردفترچه تلفن سامانه ثبت نمایند.
10000 تومان
نظرسنجی و قرعه کشی
بااستفاده ازاین ماژول میتوان ازطریق سامانه پیام کوتاه خودازمشتریان یاکاربران نظرسنجی راانجام داده ویادرقرعه کشی شرکت دهید.
10000 تومان
کد خوان
از طریق این ماژول میتوان کد خوان ، کارت گارانتی ، کارت قرعه کشی و... ایجاد کرد.
10000 تومان
امتیاز دهی
این بخش مشابه نظرسنجی میباشدبااین تفاوت که هرمخاطب میتواندبه یک یاچندگزینه امتیازدهد.
10000 تومان
مسابقه پیامکی پیشرفته
25000 تومان
لیست سیاه
درصورتی که بخواهید پیامک ارسالی برای یک یاچندشماره موبایل ارسال نشودمیتوانیدازلیست سیاه استفاده نمایید.
10000 تومان
تولید محتوا - پیامک اسپانسری
ازطریق این بخش میتوانیدسرویس های متنی ومحتواایجادنمایید.مثلا:فال حافظ،حدیث و...که بافعال کردن بخش اسپانسرهزینه تمامی پیامکهای ارسالی ازاسپانسر دریافت میشود.
10000 تومان
پیامک بین المللی
توسط این ماژول امکان ارسال پیامک بین المللی فراهم میشود.
10000 تومان
مجموع : 0 تومان
سرویس ها
نام ماژولجزئیاتانتخابمبلغ
دیکشنری
بااستفاده ازاین ماژول در صورت ارسال کلمه به صورت فارسی معنی انگلیسی و در صورت ارسال کلمه لاتین معنی فارسی آن داده خواهد شد ، مثلا Hello
5000 تومان
آب و هوا
برای اطلاع از وضعیت آب و هوای شهر خود کافیست نام شهر خود را با حروف فارسی ارسال کنید ، مثلا تهران
5000 تومان
قیمت خودرو
برای دریافت قیمت خودرو کافیست نام خودرو را با حروف فارسی به شماره گیرنده ارسال فرمایید ، مثلا سمند
5000 تومان
رتبه در گوگل
با ارسال آدرس سایت رتبه این سایت به شما اعلام خواهد شد مثلا yahoo.com
5000 تومان
اطلاعات پرواز
برای اطلاع از وضعیت پروازهای فرودگاه امام خمینی کد پرواز یا شهر مقصد را با حروف فارسی ارسال نمایید ، مثلا استانبول
5000 تومان
جستجوی دامنه
برای چک کردن آزاد بودن یک دامین نام دامین را بدون پسوند و پیشوند ارسال نمایید ، مثلا Yahoo.com
5000 تومان
قیمت ارز و سکه
برای اطلاع از قیمت سکه ، دلار ، طلا هر میتوانید هر یک از این کلمات را با حروف فارسی ارسال نمایید، مثلا دلار
5000 تومان
مجموع : 0 تومان
ارسال زماندار
نام ماژولجزئیاتانتخابمبلغ
ارسال تدریجی
10000 تومان
ارسال هوشمند
توسط این سیستم قادرخواهیدبودمتن ارسالی رابرای هرشماره شخصی سازی نمایید.مثال:آقای مهدی احمدی اعتبارشما12300 ریال میباشد.
10000 تومان
ارسال هوشمند زماندار
این بخش ترکیبی ازارسال هوشمندوارسال زماندارمیباشد.
15000 تومان
ارسال نظیر به نظیر
این ماژول به شماامکان میدهدکه برای هرشماره یک متن خاص ارسال کنید.مثال:دوست گرامی،سالروزتولدشماراتبریک می گوییم.
10000 تومان
ارسال متناظر زماندار
این ماژول ترکیبی ازارسال متناظروارسال زماندارمیباشد.
10000 تومان
پیامک سر رسید
این بخش میتواندبرای ارسالهایی که بایددردوره های خاصی انجام شود(بصورت ماهانه)،کارآمدمیباشد.
15000 تومان
مجموع : 0 تومان
جمع نهایی فاکتور : 0 تومان